Attefallshus

Attefallshus Stockholm 25kvm

 • Grundpris från 39 000 EUR/386 000 SEK
 • Badrum med WC från 4600 EUR/45 500 SEK
 • Kök från 2800 EUR/27 700 SEK
 • Altan 28,5 kvm 2200 EUR/ 21 750 SEK
 • Transport inom Stockholmsområde 4100 EUR/ 40 000 SEK
 • (Alla priser är inkl. moms)

Angivna priser gäller för ett standardhus. Beskriving hittar du under specifikationer.

Specifikationerkontakta-oss

Attefallshus Stockholm 25kvm visningshus

 • Grundpris från 39 000 EUR/386 000 SEK
 • Badrum med WC från 4600 EUR/45 500 SEK
 • Kök från 2800 EUR/27 700 SEK
 • Altan 28,5 kvm 2200 EUR/ 21 750 SEK
 • Transport inom Stockholmsområde 4100 EUR/ 40 000 SEK
 • (Alla priser är inkl. moms)

Angivna priser gäller för ett standardhus. Beskriving hittar du under specifikationer.

 

 

Specifikationerkontakta-oss

Trädgårdshus 17kvm + altan

 • Med specialpris 25 000 EUR/ 245 000 SEK inkl moms!
 • Priserna gäller fram till sista April 2018!
 • Ordinarie pris 29 500 EUR / 288 000 SEK inkl Moms.
 • Transport inom Stockholmsområde 2600 EUR/ 25 500 SEK
 • Altan 2,5m x 5,5m
 • Trädgårdshus kan användas som gästhus eller hemma kontor.
 • Montera altanen med tak och flytta in.
 • Trädgårdshuset är nyckelfärdigt från fabrik.
 • Bara att lyfta på plats i trädgården och koppla VA, El och avlopp.
 • Beskriving hittar du under specifikationer.

 

Specifikationerkontakta-oss
Platssättning

Innan vi kan leverera huset behös följande förberedelser:

 • Färdig grund
 • Plint, trall eller krypgrund
 • Förberedd och framdragen el, vatten och avlopp
 • Förberedelse för platslyft – information om avstånd från kranbil till plats behövs för att kunna välja rätt storlek på lyftkran. Minst tre personer på markplan behövs för att utföra jobbet.

Efter att huset har placerats på grunden börjar man:

 • Flyttemballering och skydd avlägsnas.
 • Ut- och invändig el, vatten och avlopp kopplas.
 • Altan sätts på plats.

Kostnad för förberedande arbete varierar och priset kan först sättas efter man har varit på plats och bedömt alla faktorer, d v s markens tillgänglighet och hur långt huset behöver lyftas med kranbilen. Vi kan vid förfrågan utföra alla dessa punkter med hjälp av våra samarbetspartners.

Om kunden själv önskar göra allt eller delar av det förberedande arbetet skickar vi över all nödvändig information med ritningar.

Reglering
 1. Lagstiftningen antogs i juli 2014 som tillät skapandet av Attefallshus (uppkallad efter dåvarande bostadsminister Stefan Attefall), vilket innebär att bygglov inte krävs för denna typ av byggnad, förutsatt att den uppfyller ett visst antal kriterier.
 2. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom Friggebod på maximalt 15 m2, även uppföra Attefallshus på maximalt 25 m2.
 3. Det måste följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler EKS.
 4. Det måste vara mindre än 25 m².
 5. Det får inte vara högre än 4 m från mark till taknock.
 6. Det får inte byggas närmare än 4,5 m från tomtgränsen utan grannens tillstånd.
 7. Vid specifika platser såsom i närhet av järnväg, strand, k-märkta byggnader, miljömässigt känsliga områden eller i närheten av militära platser, flygplatser gäller traditionell ansökan om bygglov . Kontakta byggnadsnämnden i din kommun vid osäkerhet.
 8. En skriftlig anmälan ska göras och lämnas in till byggnadsnämnden i din kommun, varpå ett startbesked kan utfärdas. (Ett avslag kan göras utifrån någon av grunderna som angivits ovan, vilket kan överklagas).
 9. För att kunna ansöka korrekt behöver du husets specifikationer och dokumentation vilket du får från oss. Ansökningssprocessen kan ta upp till två månader.
 10. Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad och betäcknas som ett s. k. svartbygge.
Kontakta