Badrum med WC

Kök

Altan 28,5 kvm

Alla priser är exclusive transport från fabrikerna

Specifikationer

Badrum med WC

Kök

Alla priser är exclusive transport från fabrikerna

Badrum med WC

Kök

Altan 2,5m x 5,5m

Alla priser är exclusive transport från fabrikerna

Specifikationer

Badrum med WC

Kök

Alla priser är exclusive transport från fabrikerna

Specifikationer
Platssättning

Innan vi kan leverera huset behös följande förberedelser:

Färdig grund

Plint, trall eller krypgrund

Förberedd och framdragen el, vatten och avlopp

Förberedelse för platslyft – information om avstånd från kranbil till plats behövs för att kunna välja rätt storlek på lyftkran. Minst tre personer på markplan behövs för att utföra jobbet.

Efter att huset har placerats på grunden börjar man:

Flyttemballering och skydd avlägsnas.

Ut- och invändig el, vatten och avlopp kopplas.

Altan sätts på plats.

Kostnad för förberedande arbete varierar och priset kan först sättas efter man har varit på plats och bedömt alla faktorer, d v s markens tillgänglighet och hur långt huset behöver lyftas med kranbilen. Vi kan vid förfrågan utföra alla dessa punkter.

Om kunden själv önskar göra allt eller delar av det förberedande arbetet skickar vi över all nödvändig information med ritningar.

Reglering
  1. Lagstiftningen antogs i juli 2014 som tillät skapandet av Attefallshus (uppkallad efter dåvarande bostadsminister Stefan Attefall), vilket innebär att bygglov inte krävs för denna typ av byggnad, förutsatt att den uppfyller ett visst antal kriterier.
  2. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom Friggebod på maximalt 15 m2, även uppföra Attefallshus på maximalt 25 m2.
  3. Det måste följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler EKS.
  4. Det måste vara mindre än 25 m².
  5. Det får inte vara högre än 4 m från mark till taknock.
  6. Det får inte byggas närmare än 4,5 m från tomtgränsen utan grannens tillstånd.
  7. Vid specifika platser såsom i närhet av järnväg, strand, k-märkta byggnader, miljömässigt känsliga områden eller i närheten av militära platser, flygplatser gäller traditionell ansökan om bygglov . Kontakta byggnadsnämnden i din kommun vid osäkerhet.
  8. En skriftlig anmälan ska göras och lämnas in till byggnadsnämnden i din kommun, varpå ett startbesked kan utfärdas. (Ett avslag kan göras utifrån någon av grunderna som angivits ovan, vilket kan överklagas).
  9. För att kunna ansöka korrekt behöver du husets specifikationer och dokumentation vilket du får från oss. Ansökningssprocessen kan ta upp till två månader.
  10. Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad och betäcknas som ett s. k. svartbygge.